interview NHD 28 januari 2010

Twee citaten uit het
Noord-Hollands Dagblad van 28 januari 2010

Danielle Janssen en Cor van Sliedregt uit Enkhuizen spelen met hun ensemble De Zoete Inval al jaren oude muziek. Materiaal dat ze ontlenen aan oude uitgaven.
Zo stootten ze ooit in de Koninklijke Bibliotheek op de bundel "De Hollandsche Schouwburg". Ze gaven deze collectie prachtige melodieën opnieuw uit, in facsimile. Leuk, maar er was nog meer en dat resulteerde in een nieuwe recente heruitgave: "De Nieuwe Hollandsche Schouwburg". Schouwburg betekent hier "bundel" of "verezameling".
De componisten zijn niet bekend, het zijn immers destijds algemeen bekende deuntjes.

Sommige van die liedjes blijken de eeuwen te hebben getrotseerd, zoals "De zevensprong" en "Japie sta stil". Ofschoon Japie ooit Jacob heette. Zo ook het nog veel oudere "Greensleeves", vaak toegeschreven aan Engelse koning Hendrik VIII. Veel melodietjes hebben vaag iets bekends en lijken de inspiratie te zijn geweest voor het werk van grote componisten.
Waarom ze de moeite nemen om die oude muziek weer uit te even? ,,Omdat het belangrijk is dat die muziek weer voor iedereen beschikbaar is", redeneert Cor. ,,Opdat je die kunt gebruiken als je wilt. Het is ons erfgoed.
Als wij optreden ze de mensen altijd weer verrast reageren. Ze beleven er echt plezier aan."
Hans Visser


foto: Marcel RobT 0031 (0) 228 31 90 22 E info@codacoda.nl