Oud-Hollandse volksmuziek

Nederlandse volksmuziek is altijd een mengeling geweest van volkse muziek en gecomponeerde muziek, door de handelscontacten beïnvloed door de Franse, Engelse en andere muziekculturen.

Met Oud-Hollandse volksmuziek bedoelen we de muziek die de gegoede burgerij en beroepsmuzikanten speelden ter gelegenheid van feesten en voorstellingen om te dansen en te zingen. Het interessante van de periode 1650 - 1750 [Barok] is de vaak archaïsche vorm. Pas later, rond 1800, heeft de dansmuziek een vaste vorm en harmonie gekregen. Het is dus niet de gecomponeerde muziek van tijdgenoten zoals J.S.Bach en G.F.Händel, hoewel er een wisselwerking was tussen gecomponeerde en volkse muziek.

Kijk verder bij
De Zoete Inval
Duo Coda
SLöR
T 0031 (0) 228 31 90 22 E info@codacoda.nl