oud hollands > boeken
MUSICQ ENCHUYSEN
Forlana
Hollantsche Schouburgh
MUZIEKBOEK CD Hollantsche Schouburgh
MUZIEKBOEK CD Pluggedansen
Plugge Dansmuziek
Nederlandse en Vlaamse Volksmuziek
Bundel met Boerenliedjes
Het handschrift Jan Klok
A. De Nieuwe Hollandsche Schouwburg
B. De Nieuwe Hollandsche Schouwburg (1751 - 1771) [historische achtergrond]
25 Oudhollandse Deunen
Oud-Hollandse muziek voor hakkebord en andere melodie-instrumenten
Boek bij de CD: TO and FRO/OVER en WEER
MUZIEKBOEK VOGELS
Dronkenmans Deunen
D O S S I E R S
Titels met Spanje en Portugal
NEDERLAND - DUITSLAND
De Groene Boer
Vissers en Vis
Rigaudon
Smakelijke Advertenties
CD-Media boek MUSICQ ENCHUYSEN
HsENKHUIZEN
Hollandse Jigs, Reels & Airs
.


homepagina > boeken
KWARTETTEN


klezmer > boeken
Klein Klezmer Woordenboek
Kleine Klezmer Discografie
Klezmermuziek


uitgeverij > boeken
Wigweven
Het Houten Hekken Verhaal
Het Systeem
De Spasmband
Discography Cimbalom and related instruments
Nomenclatuur van het hakkebord
Hammers
Dronkenmans Deunen

is een verzameling Hollandse melodieën
uit de 17e en 18e eeuw samengesteld door
Cor van Sliedregt, oprichter en artistiek leider
van het muziekensemble De Zoete Inval.

De verzameling bestaat uit ruim 30 melodieën,
vaak met varianten uit diverse bronnen.
In de bijlage voorzien van commentaar en akkoordschema’s.
Ter aanvulling zijn enkele liedteksten toegevoegd
om een tijdsbeeld te schetsen.
Het geheel is verlucht met illustraties, spreekwoorden en gezegden; wetenswaardigheden, gedichten en krantenartikelen.

DRONKENMANS DEUNEN
samenstelling: Cor van Sliedregt
80 pagina's, formaat A4
ISBN 978-90-75770-47-6
(2013)

€ 15,-- (excl. verzendkosten)


Bestel: klik hier of bestel per telefoon

T 0031 (0) 228 31 90 22 E info@codacoda.nl